English Akadálymentes

Bővebben a beruházásról    

A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág – az „RSD” a 19. században még a Duna élő mellékága volt, ma azonban inkább tó-jellegű, két torkolati műtárggyal mesterségesen szabályozott víztest, amelynek vízutánpótlása a műtárgyakon bevezethető és bevezetett víztől függ. Kiemelt jelentőségű üdülőterület Budapest közelségében, népszerű horgászvíz, országosan védett természeti értékekkel.

A viszonylag állandó, szabályozott vízszint és az alacsony áramlási sebesség révén – a zöld, ligetes környezetben – a folyó ág nemcsak mint üdülőtó hívogatja a kikapcsolódni vágyókat, hanem 22 település lakóinak ad állandó életteret. Budapest XXIII., XXI., IX. kerületei mellett Tass, Dunaharaszti, Dunavarsány, Áporka, Majosháza, Szigetszentmárton, Taksony, Kiskunlacháza, Ráckeve, Dömsöd, Makád, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Tököl, Szigetcsép és Szigethalom is érdekelt a Duna-ág értékeinek megőrzésében.

Az üdülési és rekreációs területhasználat, valamint a természeti értékek védelmének egyik legfontosabb előfeltétele a megfelelő vízminőség biztosítása. A RSD vízminőségi helyzete azonban jelenleg számos problémával terhelt. A bevezetett tisztított szennyvíz, illetve a parti sávból bejutó tisztítatlan szennyvizek okozta tápanyagterhelés hatását tovább rontja a meder feliszapolódottsága miatti terhelés, valamint a kis vízmélység, az elégtelen áramlások és pangó vízterek kialakulása, Ezek következményeként az elmúlt évek során több esetben – főként oxigénhiánnyal összefüggő – kritikus vízminőségi helyzet alakult ki, mely hal-, csiga- és kagylópusztulásokkal járt együtt, így jelezve, hogy a Duna-ág terhelhetőségének határán van.

Az RSD-ben bekövetkezett kedvezőtlen állapot javításával kapcsolatban született a Ráckevei (Soroksári)-Duna vízminőségének javításáról szóló 2022/2000. (II. 4.) Korm. határozatban rögzített intézkedési terv – egyéb szabályozási feladatok mellett – az alábbi fejlesztéseket irányozta elő:

  • Az RSD vízáramlásának javítása;
  • A Ráckevei (Soroksári)-Duna jó állapotának elérése érdekében a mederben felhalmozódott, kiülepedett iszap eltávolítása, a kitermelt iszap természetvédelmi, környezetvédelmi, egészségügyi, területfejlesztési és termőföldvédelmi követelmények szerinti elhelyezése;
  • Az RSD monitoring rendszerének kialakítása, amely a jó vízállapot elérése és megtartása érdekében a felszíni és felszín alatti vízminőség megfigyelésére hosszú távon alkalmas;  
  • A vízminőséget közvetlenül veszélyeztető part menti üdülőterületről származó kommunális szennyezőanyagok elvezetésére létesítendő csatornázás megvalósításához szükséges állami támogatási feltételek megteremtése;
  • Az RSD tápanyagterhelésére figyelemmel, a fővárosi önkormányzat bevonásával, meg kell vizsgálni a dél-pesti szennyvíztisztító telepen tisztított szennyvíz nagy-Dunába történő átvezetésének lehetőségét.

A 1067/2005 (VI. 30.) Korm. Határozat alapján kezdődött el a projekt előkészítése a „Ráckevei- (Soroksári-) Duna-ág vízgazdálkodásának és vízminőségének javítása” címmel, amely 2006 –tól 2009 végéig tartott.

A Komplex RSD projekt javasolt 4 eleme: 

I. Kotrás: A főág középső szakaszának és a mellékágak kotrása.
II. Műtárgyépítés: Új vízleeresztő műtárgy építése Tasson és a meglévő Kvassay és Tassi műtárgyak (zsilipek) rekonstrukciója
III. Átvezetés: Dél-Pesti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének és Dél-Pest csapadékvizeinek nagy-Dunába történő átvezetése
IV. Szennyezőanyagok kivezetése: A parti sávban található üdülőterületek csatornázása

A fenti négy projektelem közül a KEOP 2007-2013 közötti programozási időszakban történő megvalósításra az I. II. és IV. projektelemek nyertek támogatást:

Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) mellékágai kotrása, műtárgyépítés és - rekonstrukció
A projektelemek kedvezményezettje: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/D.)

Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból
A projektelem kedvezményezettje: RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás (2335 Taksony, Fő út 85.) www.rsdpartisav.hu

A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) mellékágai kotrása, műtárgyépítés és – rekonstrukció projektben a Kormány a 1281/2012. (VIII. 6.) számú Korm. határozatban visszavonta a "Kotrás" projektelemre vonatkozó részt, ezért a projekt műszaki tartalma a projektelemmel csökken.

Az RSD projektben megvalósuló fejlesztések:

  • Műtárgyépítés: az 1956-os árvíz során elpusztult tassi vízleeresztő műtárgy újjáépítése, 
  • Rekonstrukció: meglévő két nagy-műtárgy; Kvassay műtárgy és a Tassi hajózsilip rekonstrukciója,
  • Monitoring rendszer fejlesztése: az RSD ökológiai, vízminőségi, hidrológiai, hidraulikai monitoring rendszer fejlesztése és eszközbeszerzés.

Ezen a honlapon az RSD projektben magvalósuló beruházásról tájékozódhat.

Megvalósuló fejlesztések

 


ovf

KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002