English Akadálymentes

Kvassay zsilip rekonstrukciója


A Kvassay-zsilip fejlesztési célkitűzései

Az RSD vízminőségi és vízgazdálkodás-fejlesztési célkitűzéseinek megvalósulásához biztosítani kell, hogy a meglévő Kvassay zsilip zavartalanul tudjon működni és az üzemrendben előírt vízátvezetési feladatának maradéktalanul meg tudjon felelni. Ennek biztosításához az alábbi felújítási munkák elvégzése szükséges:

  • A vízbeeresztő zsilip acélszerkezetű elzárásainak rekonstrukciója;
  • A felvízcsatornában a vízbeeresztő zsiliphez érkező uszadék kezelésének megoldása. 
hullam

A vízbeeresztő zsilip elzáró berendezéseinek felújítása

A „Kvassay-zsilip” műtárgycsoport három fő létesítményből áll: a hajózsilip, a szivattyútelep és a vízbeeresztő zsilip. A projekt keretein belül a vízbeeresztő zsilip felújítása valósul meg. A vízbeeresztő zsilip egy monolit vasbeton szerkezetű, 3 nyílású műtárgy, amely a gravitációs vízbeeresztést végzi a Dunából az RSD-be. A vízbeeresztés szabályozását az acélszerkezetű elzáró berendezések biztosítják. A három azonos méretű és kialakítású vízvezető nyílásban azonos típusú elzáróberendezések működnek. Mindhárom nyílásban megtalálható a

  • Főelzárás
  • Felvízi ideiglenes elzárás
  • Alvízi ideiglenes elzárás

Főelzárás
A vízbeeresztés szabályozását üzemszerűen a főelzárás biztosítja. A mozgató-berendezés a kapcsolódó villamos berendezésekkel együtt az 1997-2005. közötti rekonstrukció során felújításra került, állapota megfelelő. Maga az elzáróberendezés azonban rossz állapotban van. Ez a szerkezet még az eredeti 1927-es létesítés alkalmával került beépítésre. Az elzárótáblák több mint 80 éves acélszerkezetén jelentős korróziós és szerkezeti károsodások vannak. A táblák tömítése nem megfelelő, a táblák mozgatása nehézkes, az elzárótáblák cseréje szükséges.

Felvízi ideiglenes elzárás
Az ideiglenes elzáró-gerendák felújítása, a kiemelőgerenda legyártása és a gerendatároló felújítása is megtörtént az 1997-2005. közötti rekonstrukció során. A víz alatt lévő falhorony, melybe az ideiglenes elzáró-gerendák kerülnek, ill. a benne lévő acél tömítőfelület cseréje azonban nem történt meg, így az amúgy megfelelő állapotú gerendák tömítése nem megfelelő. A feladat tehát ezeknek a víz alatti acél tömítőlemezeknek a kicserélése.

Alvízi ideiglenes elzárás
Alvízi betétgerendakészlet jelenleg nem áll rendelkezésre. A korábban használt készletet kb. 10 évvel ezelőtt a rossz műszaki állapota és méreteltérései miatt leselejtezték és megsemmisítették, új készlet legyártására azonban nem került sor. Mivel a főelzárások tervezett cseréjéhez feltétlenül szükség van az alvízi ideiglenes elzárás beépítésére az építés idején, ezért a hiányzó alvízi gerendakészletet a projekt keretében le kell gyártani. Az új gerendakészlettel egyszerre 1 nyílást lehet lezárni.

hullam
 

Felvízoldali uszadékkezelés megoldása

A műtárgy-együtteshez két mederágban érkezik a víz és vele együtt az uszadék a Duna felől. Az érkező uszadékot a szivattyútelep és a vízbeeresztő zsilip felvízi befolyási szelvényeiben lévő gerebtáblák szűrik ki. A szivattyútelep előtt összegyűlő uszadék kiemelésére van kiépített gerebtisztító berendezés, de a vízbeeresztő zsilip nyílásában nincs. Mivel a vízbeeresztő zsilipnél nem lehet a gerebszemetet kiszedni, a jelenlegi üzemi gyakorlat az, hogy még a műtárgy előtt kb. 50 m-rel egy úszó terelőművel fogják fel az érkező uszadékot és nem engedik az uszadékot a gerebig eljutni. Az úszó terelőmű a két part közé kifeszítve a teljes mederszélességben felfogja az uszadékot. Időnként motorcsónakkal kivontatják a terelőművet a begyűlt uszadékkal együtt a Dunára és eleresztik az uszadékot.

Jelen projekt keretében olyan műszaki megoldás valósul meg, amely lehetővé teszi a vízbeeresztő nyíláshoz érkező uszadék kiszedését is és ezzel megszüntethető lesz a jelenlegi üzemi gyakorlat, melynek során a begyűlt uszadék visszakerül a Dunába.

 

kvassay-nagy

 

A Kvassay-zsilip rekonstrukciója dióhéjban:
3,2x3,3 m nyílású zsilip elzárótábláinak cseréje 3 nyílás
gerebtisztító gép 5 tm tehernyomatékkal
acélszerkezet 28 tonna
gerebtisztító tartószerkezet 10 tonna
3,2-3,3 m nyílású zsilip rekonstrukciója
gerebtisztító gép telepítése
gerebtisztító tartószerkezet építése
bejáróút építése

Megvalósuló fejlesztések

 


ovf

KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002