English Akadálymentes

Tassi zsilip rekonstrukciója


A meglévő Tassi műtárgy (hajózsilip) fejlesztési célkitűzései

A meglévő műtárgy, jelenlegi szerkezeti kialakítását megtartva az új tassi vízleeresztő műtárgy megépítése után is ellátja a hajózsilip funkcióját, azonban a   folyamatos üzemszerű vízleeresztésben a továbbiakban  már nem vesz részt. Mindemellett a hajózsilip biztosítja a hajózóág ökológiai célú vízátöblítését, valamint az új vízleeresztő műtárgy árapasztó vízleeresztő műtárgyaként biztonsági szerepet is betölt. A javasolt felújítási munkák elvégzését ez utóbbi szempontok indokolják.

A meglévő műtárgyat továbbra is szükséges használni eseti, vagy rendszeres vízleeresztésre a műtárgy környezetének vízminőségvédelme miatt. Az RSD medre a tassi zsilip felvízi oldalán két ágra válik szét, amelyet a Rózsa sziget és annak bejárótöltése választ el egymástól. A meglévő vízleeresztő műtárgy feletti rész élő folyóágként működik, míg a szigettől Ny-ra lévő ág nem rendelkezik számottevő vízátöblítéssel, így vízminősége nem megfelelő. A népnyelv „büdös sarok”-nak nevezi ezt a mederszakaszt (lásd a lenti kép).
 

tassi-nagy
Az RSD a Tassi-zsilip felvízi oldalán

Az új vízleeresztő műtárgy telepítését ebbe az ágba (Büdös sarok) tervezték és így a megfelelő vízmozgással a meglévő vízminőségi problémák is megszűnnek. Természetesen nem cél, hogy a vízleeresztés helyszínének megváltozásával, a másik ág váljon hasonló vízminőségi problémák színterévé. Éppen ezért szükséges, hogy a hajózsilip mederágában is legyen rendszeres - ha nem is folyamatos - kis vízhozamú ökológiai célú vízleeresztés is, a zsilipelési funkciók ellátása mellett.

Időszakosan, alkalmanként célszerű nagyobb hozamok leeresztése a feliszapolódás kimosatása, átöblítése céljából. Az ökológiai vízeresztés nemcsak a felvízi mederszakasz, de a hajózsilip alatti mederszakasz átöblítése szempontjából is szükséges. A meglévő tassi műtárgy jó műszaki állapotba hozása elsősorban a hajózóágban történő ökológiai célú vízleeresztések biztosítása érdekében szükséges. A létesítmény jó műszaki állapotának eléréséhez az alábbi felújítási munkákat kell elvégezni:

  • A műtárgy árvízi biztonságát veszélyeztető árvízi szivárgási jelenségek megszüntetése az alsófő környezetében;
  • A töltő-ürítő rendszer elhasználódott elzáróberendezéseinek cseréje;
  • Az alvízi főelzárás, a felvízi főelzárás, valamint a töltő-ürítőrendszer elzárások elektromechanikus mozgatóberendezéseinek felújítása;
  • Az elavult és korszerűtlen teljes villamos működtető rendszer cseréje;
  • A korszerűtlen és tönkrement vezénylőfülke cseréje.Árvízi szivárgási jelenségek megszüntetése

Meghatározott szintet meghaladó dunai árvíz esetén a mentett oldalon az alsó fő (acélszerkezetű támkapu) környezetében szivárgási jelenségek figyelhetők meg. A vízbeszivárgás az alvízi mozgató-berendezések aknáiban, a gépház kábelcsatornáiban, valamint a kamra kezelőszintjén jelentkezik, mely károsítja a berendezéseket, a beszivárgó víz és annak eltávolítása gondot jelent az üzemvitelben, valamint hosszabb távon az egész műtárgy hidraulikai állékonyságát veszélyezteti. Az árvízszint emelkedésével a vízbeszivárgás mértéke fokozódik. Az ennek kiküszöbölésére tervezett beavatkozások két csoportba sorolhatóak:

  • A vízoldalon (billenőtábla feletti rész): a meglévő szivárgásgátló építmények javításával a szivárgás csökkentése.
  • A mentett oldalon (billenőtábla alatti rész): szivárgó réteg építésével a talajvízszintnek a terepszint alatt tartása és a szivárgó vizek elvezetése.Töltő-ürítő csatornák elzáró-berendezéseinek felújítása

A zsilipkamra vízzel való feltöltése és leürítése a vasbeton műtárgy két oldalfalában futó két töltő-ürítő csatornán keresztül történik. A töltő-ürítő csatornákban összesen 2-2 db síktáblás elzáró-berendezés működik. Ezek az öntöttvastáblás szerkezetek még az eredeti, 1927-ben beépített szerkezetek, melyek erősen elhasználódott állapotban vannak. Az elzárásokon jelentős szerkezeti és korróziós károsodások vannak, a tömítések nem zárnak megfelelően, az elzárások cseréjére szükséges.

Felvízi billenőtáblás főelzárás mozgató-berendezése
A hajózsilip 1960-64 között végrehajtott átalakítása során 1962-ben építették be a ma is működő felvízi billenőtáblás főelzárást és annak elektromechanikus mozgató-berendezését. A mozgató-berendezés 46 éves, nagyjavításon még nem esett át..A berendezés működőképes, de a biztonságos üzem fenntartásához szükséges a gépészeti berendezés teljes felújítása. Az acélszerkezetű főtartó felületvédelme szintén felújításra szorul.  A billenőtáblát gall-lánc közvetítésével emeli (ill. süllyeszti) a mozgató-berendezés emelő fogaskereke, a láncgyűjtő tartály kilyukadt, így a lánc a vízben áll.

Alvízitámkapus főelzárás mozgató-berendezése
A ma is működő berendezés még az eredeti 1924-27. években történt létesítéskor került felszerelésre,életkora 80 év. A szerkezet működőképes. A masszív kialakítású fogasszegmens és vonórúd felújítás után hosszú távon is üzemben tartható. Az elektromechanikus hajtómű azonban eszmeileg és fizikailag is elavult, gazdaságosan nem is újítható fel, ezért a hajtóműveket ki kell cserélni.

Töltő-ürítő csatorna elzárások mozgató-berendezése
A töltő-ürítő csatorna elzárások hajtóművei öntöttvas alaptesten elhelyezkedő, 3 LE teljesítményű, villamos motorral hajtott, csiga-, illetve homlok fogaskerekes hajtások. Ezek az elzáró- és mozgató berendezések még az eredeti 1927-es létesítéskor kerültek beépítésre. Azóta többször voltak javítva, ill. kisebb átalakítások történtek. A korszerűtlen és fizikailag is elhasználódott mozgató-berendezés cseréje szükséges.Villamos berendezések cseréje

400 V-os elosztó és kapcsolóberendezés
A hajózsilip alsó főjében a vezénylőfülke alatti zárt helyiségben található a hajózsilip kapcsolószekrénye. Feladata a hajózsilip gépi mozgató-berendezéseinek, valamint a daru és egyéb segédberendezéseknek és a villamos alelosztóknak az ellátása. A körülbelül 25 éves berendezés eszmeileg és fizikailag is elavult, cseréje szükséges.

Vezérlőberendezés 
A hajózsilip gépi berendezéseinek működtetése kézi nyomógombos rendszerű, melyet üzemszerűen a vezénylőpultról lehet végezni. A mintegy 25 éves berendezés eszmeileg és fizikailag is elavult. Mint korszerűtlen szerkezetet felújítani nem érdemes és nincs is rá mód, a berendezés cseréje szükséges.

Vezénylőpult
A korszerűtlen és elhasználódott berendezést a vezénylőfülke átépítése miatt is le kell szerelni, helyette egy korszerű új berendezés telepítése szükséges az új vezénylőfülkébe.

Helyi kezelőtáblák és csatlakozók
A felső főnél a bal és jobb oldali gépházban van helyi működtetésre alkalmas kezelőtábla. A 25 éves elhasználódott berendezések cseréje szükséges.

Mérés, érzékelés
A tábla véghelyzetek érzékelése nem megbízható. A mozgató-berendezések felújítása és leszerelése során értelemszerűen a mérőműszerek cseréje is szükséges.

Kábelezés, földelés, érintésvédelem
A villamos berendezések kábelezése elöregedett, cseréjük szükséges.Vezénylőfülke és gépházak átépítése

Vezénylőfülke
A hajózsilip vezénylőfülkéje a műtárgy 1960-64 közötti átépítéskor épült, amikor az alsó főhöz csatlakozóan megépült a felmagasított vasbeton árvízvédelmi fal és a hajózsilip mozgató-berendezéseit villamos üzeműre alakították át a korábbi kézi működtetésről. Az építmény maga korszerűtlen, fizikailag elhasználódott, cseréje szükséges.

Gépházak
A gépházak vasbeton tartószerkezetei kielégítő állapotban vannak, de a kiegészítő acélszerkezeteken felületi korrózió tapasztalható. A homlokzati ablaksor tönkrement, az ablakok tokszerkezete több helyen teljesen korrodált, szétmállott. Az ablakok védőrácsa rongálódott. A tetőszerkezet több helyen sérült, deformálódott. A gépházak szellőztetése nincs megoldva. A gépházak szakipari szerkezeteinek felújítására van szükség.

 

A Tassi-zsilip rekonstrukciója dióhéjban
1,0x1,4 m nyílású töltő-ürítő csatorna elzáró zsilip rekonstrukció
13x3,8 m méretű billenő-elzáró tábla mozgató berendezésének rekonstrukciója 7,0x8,6 m méretű támkapuk mozgató berendezésének cseréje
A berendezéseket működtető villamos és irányítástechnikai berendezések cseréje
Vezénylőfülke átépítése
Gépházak átépítése
Szivárgás gátló injektálás (450 m3)

Megvalósuló fejlesztések

 


ovf

KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002