English Akadálymentes

Monitoring rendszer fejlesztése


A monitoring rendszer kiépítésének célja

Az RSD projekt utólagos értékelésére operatív monitorozó programot alakítunk ki, melynek célja a víztest állapotára vonatkozó előzetes kockázatbecslés igazolása, az állapot javítására tett intézkedések hatásainak nyomon követése, illetve a védett területen lévő felszíni víztest állapotának ellenőrzése.

Az előzetesen elvégzett állapotértékelés eredményei azt mutatták, hogy az RSD nem éri el a jó ökológiai potenciált jellemző értékeket. A monitoring rendszer fő célja, hogy kimutathatók legyenek a fejlesztések eredményeként létrejövő minőségi változások, az értékek nyomon követésével jelezze a környezeti célkitűzés teljesítését.

Az egységes monitoring rendszer alkalmas a víztest állapotában bekövetkező változások nyomon követésére, és lehetővé teszi a szennyezőforrásokból származó hatások megfigyelését, szükség esetén a vízvédelmi beavatkozások megtételét.

A monitorozás ellenőrzési adatainak feldolgozásával lehetővé válik a biológiai minőségi elemek állapotának, a hidrológiai, morfológiai, fizikai-kémiai elemek állapotának folyamatos nyomon követése. Lehetővé válik az újonnan építendő vízvédelmi létesítmények üzemeltetésének nyomon követése, a fejlesztések eredményeinek kontrollálása. Továbbá lehetőség nyílik az RSD komplex vízvédelmét szolgáló egyéb projektek (parti sáv csatornázása) eredményességének nyomon követésére.


Megvalósuló fejlesztések

 • Felügyeleti központok korszerűsítése és bővítése:
  • Budapest KDV-KÖVIZIG központ
  • Ráckevei központ
  • Tassi zsilip központ
  • Budapest Kvassay központ
 • Új üzemirányítási központ kialakítása KDV-KÖVIZIG III. Szakaszmérnökség, Ráckeve
 • Meglévő főági mérőállomások bővítése:
  • Kvassay zsilip mérőállomás
  • Tassi zsilip mérőállomás
  • Ráckevei mérőállomás
 • Új mellékági mérőállomások telepítése
 • Talajvíz figyelő kút mérőállomások telepítése, fejlesztése
 • Automata vízminőség-mérő állomás telepítése a Kvassay zsilipnél
 • Kapcsolat kiépítése a meteorológiai hálózattal
 • Eszközbeszerzések a szükséges vizsgálatokhoz

Megvalósuló fejlesztések

 


ovf

KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002